المؤلف = خیری‌زاده، مهری
عدد المقالات: 1
1. بررسی و تحلیل عنصر درونمایه در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی

المجلد 8، العدد 23، الصيف 1433، الصفحة 149-174

زهرا افضلی؛ مهری خیری‌زاده