المؤلف = دهنوی، محمود
عدد المقالات: 2
1. کاوشی در معانی ثانوی و داده‌های درونی رمان زقاق المدق بر پایة روش گفتمان‌کاوی انتقادی فرکلاف

المجلد 13، العدد 42، الصيف 1438، الصفحة 131-152

مسلم خزلی؛ محمود دهنوی؛ علی سلیمی


2. تحلیل کهن‎الگوی «نقاب» و «سایه» در شعر نازک‌الملائکه

المجلد 10، العدد 31، الخريف 1435، الصفحة 89-116

حمیدرضا مشایخی؛ محمود دهنوی؛ نوشین صادقی میانرودی