المؤلف = خلف، حسن
عدد المقالات: 1
1. تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25)

المجلد 10، العدد 33، الصيف 1436، الصفحة 57-76

حسن خلف؛ مرضیه آباد؛ سید حسین سیدی؛ بلاسم محسنی