المؤلف = زارع برمی، مرتضی
عدد المقالات: 1
1. کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان»

المجلد 8، العدد 25، الربيع 1434، الصفحة 147-176

کبری روشنفکر؛ پوران رضایی؛ مرتضی زارع برمی