المؤلف = همتی، شهریار
عدد المقالات: 3
1. نقدی کوتاه بر کتاب «دراسة ونقد فی مسائل بلاغیة هامة»

المجلد 12، العدد 41، الربيع 1438، الصفحة 243-246

محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ شهریار همتی


3. ابن ابی عتیق وتطوّر نقد

المجلد 3، العدد 7، الربيع 1428، الصفحة 111-133

شهریار همتی