المؤلف = میرزایی‌نیا، حسین
عدد المقالات: 1
1. تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت

المجلد 9، العدد 26، الصيف 1434، الصفحة 101-123

حسین میرزایی‌نیا؛ رضا محمّدی؛ عباس گنجعلی