المؤلف = ایشانی، طاهره
عدد المقالات: 1
1. بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا

المجلد 9، العدد 27، الشتاء 1435، الصفحة 65-95

طاهره ایشانی؛ معصومه نعمتی قزوینی