المؤلف = جهان بخت لیلی، أمید
عدد المقالات: 1
1. بازنمود هژمونی و اندیشه‌های ضدهژمونیک در داستان «خلیل کافر» (بر مبنای نظریۀ آنتونیو گرامشی)

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 81-100

أمید جهان بخت لیلی؛ سمیه پرماس