المؤلف = روحی برندق، کاوس
عدد المقالات: 2
1. تأثیر قرائت‌های قرآنی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های نحویان

المجلد 12، العدد 39، الخريف 1437، الصفحة 131-154

کاوس روحی برندق؛ سید امیر فضیلت جو؛ سید سجاد غلامی


2. تبیین معنای «فتنه» در آیات مشتمل بر مادة فتنه با تأکید بر معنای کفر، شرک و ارتداد

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 115-135

کاوس روحی برندق؛ ugd بیدسرخی