المؤلف = غلامی، سید سجاد
عدد المقالات: 1
1. تأثیر قرائت‌های قرآنی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های نحویان

المجلد 12، العدد 39، الخريف 1437، الصفحة 131-154

کاوس روحی برندق؛ سید امیر فضیلت جو؛ سید سجاد غلامی