المؤلف = براری، مرتضی
عدد المقالات: 1
1. بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی

المجلد 12، العدد 38، الصيف 1437، الصفحة 109-126

أحمد الباشا زانوس؛ حشمت الله زارعی کفایت؛ مرتضی براری