المؤلف = نظری، علی
عدد المقالات: 2
1. الاحتلال فی شعر العراق الحدیث من الاحتلال 2003م حتی 2010م.

المجلد 6، العدد 16، الخريف 1431، الصفحة 137-158

علی نظری؛ محمود میرزائی الحسینی؛ نعمت عزیزی


2. ارایه یک الگوی آموزشی مناسب جهت کسب مهارت خواندن زبان عربی (برای دانشجویان رشته حقوق)

المجلد 1، العدد 2، الربيع 1426، الصفحة 113-141

فرامرز میرزایی؛ علی نظری