المؤلف = علی نجاد جمازکتی، فاطمة
عدد المقالات: 1
1. بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال‌های 2013-2012

المجلد 10، العدد 33، الصيف 1436، الصفحة 97-117

فاطمة علی نجاد جمازکتی؛ سعیدة میرحق جو لنکرودی؛ فروغ رحیمی؛ مرضیة کهندل جهرمی