المؤلف = فتحی مظفّری، رسول
عدد المقالات: 1
1. زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی

المجلد 14، العدد 46، الربيع 2018، الصفحة 161-182

بهروز قربان زاده؛ جواد محمدزاده؛ رسول فتحی مظفّری