المؤلف = پروینی، خلیل
عدد المقالات: 2
1. جایگاه جرجی زیدان در داستان نویسی معاصر عربی

المجلد 1، العدد 2، الربيع 1426، الصفحة 10-32

خلیل پروینی؛ هومن ناظمیان


2. نگاهی به مراحل و ویژگی های نقد ادبی سید قطب

المجلد 1، العدد 1، الشتاء 1426، الصفحة 43-71

خلیل پروینی؛ حسین چراغی وش