المؤلف = انوار، سیدامیرمحمود
عدد المقالات: 1
1. ولایت محبت ساز و ولی باده عشق انداز، رازی از باده رمز و راز

المجلد 1، العدد 2، الربيع 1426، الصفحة 77-95

سیدامیرمحمود انوار