المؤلف = شریفی، نسیم
عدد المقالات: 2
2. نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه کارآفرینی

المجلد 11، العدد 35، الخريف 1436، الصفحة 191-214

مصطفی جوانرودی؛ نسیم شریفی