المؤلف = قاسمی موسوی، سید اسماعیل
عدد المقالات: 1
1. مسائل، مشکلات و راهکارهای تدریس ترجمه

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 195-211

سید اسماعیل قاسمی موسوی؛ علی نظری