تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

مراحل گردش کار چاپ مقاله

مرحله اول: دريافت مقاله:

1- وصول مقاله به دفتر مجله و تشکيل پرونده؛ 2- بررسي مقدماتي توسط کارشناس و مدير داخلي مجله؛ 3- طرح  در جلسه  هيأت تحريريه.

در صورت بي­ توجهي به راهنماي تدوين مقالات و عدم تناسب مقاله با اهداف مجله، مقاله پذيرفته نشده و به نويسنده اعلام مي­گردد

مرحله دوم: فرآيند داوري

4- طرح در هيات تحريريه و تعيين داوران 5- ارسال مقاله به داوران 6-  طرح مجدد در هيأت تحريريه پس از دريافت نظر داوران.

چنانچه مقاله براساس نظر داوران و تشخيص و تصويب هيأت تحريريه، براي چاپ مناسب باشد، در نوبت چاپ قرار گرفته و گواهي پذيرش مقاله به نويسنده داده مي­شود و اگر  براي چاپ مناسب نباشد، مقاله  پذيرفته نشده وبه نويسنده اعلام مي­گردد.

مرحله سوم:  فرآيند اعمال اصلاحات

7- اعلام به نويسنده جهت اعمال نظر داوران؛ 8- دريافت مقاله اصلاح شده؛    9- ارسال مقاله به داور تطبيقي جهت داوري نهايي؛ 10 – دريافت  پاسخ داوران؛ 11- طرح در جلسه هيأت تحريريه.

در صورتي که مقاله  براي چاپ مناسب باشد در نوبت چاپ قرار گرفته و به نويسنده، گواهي پذيرش مقاله داده مي­شود؛ و اگر براي چاپ مناسب نباشد، مقاله پذيرفته نشده و به نويسنده اعلام مي­گردد.