طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
انگاره‌هاي ذهني کودک سوري نسبت به جنگ در شعر مقاومت حسین حبش

محمدنبي احمدي؛ ناهيد پيشگام

المجلد 17، العدد 61 ، يناير 2022، ، الصفحة 69-90

المستخلص
  مؤلّفه‌های مقاومت در ادبیات کودک، یکی از تأثیر‌گذارترین ژانر‌های ادبی هر فرهنگ و ملّتی است. کودکان از آسیب‌پذیرترین اعضای هر جامعه‌‌ای به شمار می‌روند. به دلیل شرایط کنونی سوریه، کودکان سوری با بحران‌ها و تنش‌های اجتماعی بسیاری مواجه هستند؛ ازاین‌رو، ادبیات معاصر سوریه نیز به آن، گره‌خورده است و هر شاعر آزادی‌خواهی، مظلومیّت ...  أكثر

ادبي
هراس از زمان و غلبه بر آن در شعر شاعران مقاومت (از ديدگاه روان‌شناسي) (مطالعة موردي: يحيي سماوي، عثمان لوصيف، سميح قاسم)

محمدنبي احمدي؛ روژين نادري

المجلد 13، العدد 42 ، أغسطس 1438، ، الصفحة 195-216

المستخلص
  مطالعة ارتباط ادبيات با علم روان‌شناسي، پژوهشگران تطبيقي را در تحليل تازة متون کمک مي‌کند و زواياي تازه‌اي را به مخاطب نشان مي‌دهد. «ژيلبر دوران»، روان‌کاو فرانسوي در تحليل شخصيت‌ها و روايت‌هاي ادبي براساس علم روان‌کاوي، ما را به نتايج جالب‌توجهي مي‌رساند. در ديدگاه «دوران» گذر زمان و ناتواني در کنترل آن موجب ايجاد ...  أكثر