طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
بررسی نشانه‌های سازنده مفهوم صلح در اشعار ادهم عادل دیوان‌های (کتاب المجانین، هذا الکون سیء السمعة، نصوصى ليست لكم بوح الصعاليك) بر پایه الگوی نشانه‌شناسی پیرس

پيمان صالحي؛ مسلم خزلي

المجلد 19، العدد 66 ، يونيو 2023، ، الصفحة 105-126

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.158752

المستخلص
  جهان درون متن پر از ناشناخته‌هایی است که با کشف نشانه‌های زبانی بازنمایی و آشکار می‌شوند. نشانه‌شناسی ادبی با واکاوی کنش‌های درون متن پیام‌های ثانویه آن را استخراج و مفهوم و غرض اصلی شعر را بیان می‌کند و مخاطب به درک عمیقی از مفهوم شعر می‌رسد. نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس یکی از الگوهای مناسب برای نقد آثار ادبی است که در آن نحوۀ شکل‌گیری ...  أكثر

تحليل روان‌کاوانۀ شخصيّت احمد عاکف در رمان خان الخليلي بر اساس نظريۀ شخصيّت کارن هورناي

يحيي معروف؛ جهانگير اميري؛ مسلم خزلي

المجلد 16، العدد 54 ، يونيو 2020، ، الصفحة 93-111

المستخلص
  رمان خان الخليلي حوادث مربوط به جنگ جهاني دوم و ورود استعمارگران به مصر را به تصوير مي‌کشد و زندگي شخصي و اجتماعي احمد عاکف شخصيّت اصلي داستان را بيان مي‌کند. نظريۀ شخصيّت کارن هورناي، يکي از مهم‌ترين نظريه‌هاي‌ شخصيّت است که بسيار مورد توجّه پژوهشگران ادبيّات قرار گرفت و ديدگاه‌هاي او در مورد شخصيّت‌هاي روان‌رنجور، زمينه را ...  أكثر

ادبي
کاوشي در معاني ثانوي و داده‌هاي دروني رمان زقاق المدق بر پاية روش گفتمان‌کاوي انتقادي فرکلاف

مسلم خزلي؛ محمود دهنوي؛ علي سليمي

المجلد 13، العدد 42 ، أغسطس 1438، ، الصفحة 131-152

المستخلص
  رمان «زقاق المدق» يکي از آثار نجيب محفوظ است که در آن فضاي جامعۀ مصر را در زمان جنگ جهاني دوم و ورود استعمارگران به مصر به تصوير مي‌کشد و با ديدي انتقادي پيامدهاي بد آن را بر مردم مصر نشان مي‌دهد. اين جستار مي‌کوشد براساس روش تحليل گفتمان نورمن فرکلاف، به گفتمان‌کاوي انتقادي رمان زقاق المدق بپردازد و گفتمان‌هاي غالب و مفاهيم ...  أكثر