تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب

جواد اصغری؛ زینب قاسمی¬اصل

دوره 8، شماره 25 ، بهمن 1391، ، صفحه 177-208

چکیده
  چکیده                                                                                         هزارویک شب به­­عنوان مشهورترین ...  بیشتر