طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
نقش قوت پی‌رنگ در اوج گیری شعری درقصیدۀ «مَصرع بلبل» إبراهیم طوقان و «گل‌و بلبل» فریدون مشیری

حسن گودرزي لمراسکي؛ زهرا عموزاده آرائي

المجلد 17، العدد 61 ، يناير 2022، ، الصفحة 159-181

المستخلص
  برای ایجاد و بنای یک قصه یا داستان، ابتدا باید طرح و نقشه‌ای کلی از آن درنظر داشت؛ سپس سایر جزئیات داستان در قالب طرحی از پیش تعیین شده، قرار داده می‌‌شوند، که پی‌رنگ نامیده می‌شود. پی‌رنگ از عناصر مهم و سازندۀ داستان است که بر چرایی داستان و وجود روابط علی و معلولی بین حوادث آن تأکید دارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی بر آن است ...  أكثر

ادبي
واکاوي برجسته‌سازي قصيدة «سَلمَي بِمَاذَا تفکرين؟» به کمک فراهنجاري معنايي

حسن گودرزي لمراسکي؛ معصومه خطي

المجلد 13، العدد 43 ، ديسمبر 1438، ، الصفحة 199-216

المستخلص
  نظرية «آشنايي‌زدايي» که نخستين بار در آراي صورت‌گرايان مطرح شد، معتقد است بايستي زبان شعر را براي مخاطبان بيگانه ساخت و با عادت‌هاي زباني آنان مخالفت کرد. بر اين اساس شاعران سعي مي‌کنند با روي‌آوردن به شيوه‌هايي مانند «فراهنجاري معنايي» که قالب و هنجار عادي زبان و بيان را به هم مي‌ريزد، توجه و حس لذت شنوندگان را تحريک ...  أكثر

بررسي شيوه‌هاي به‌کارگيري واگويه‌ي دروني در پيشبرد روايت رمان «حمار الحکيم» اثر توفيق الحکيم

حسن گودرزي لمراسکي؛ حسين يوسفي آملي؛ فاطمه خرميان

المجلد 9، العدد 29 ، مايو 1435، ، الصفحة 101-123

المستخلص
  چکيده: تک‌گويي دروني، شيوه‌اي از گفت‌وگوست که از اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست در داستان‌نويسي، متداول شد و توجه بسياري از شخصيت‌هاي ادبي را به خود معطوف ساخت؛ و يکي از شيوه‌هاي بياني است که راوي، نويسنده، از آن به‌منظور پيش‌برد ماجراهاي داستان خود بهره مي‌گيرد و گفتاري را که در ذهن يکي از قهرمانان، يا قهرمان اصلي جريان دارد، ...  أكثر

بررسي رابطه¬ي زمان و جذابيت در روايت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفاني

حسن گودرزي لمراسکي؛ علي باباپور روشن

المجلد 8، العدد 25 ، إبريل 1434، ، الصفحة 113-145

المستخلص
  چکيده جذّابيت، عامل حياتي روايت‌ها و مقصود نهايي آن محسوب مي‌شود و نويسندگان براي تحقّق آن از تمامي ظرفيت‌ها استفاده مي‌کنند که از جمله‌ي آن مي‌توان به مؤلّفه‌ي زمان، اشاره کرد که با ظهور نظريّات دانشمنداني هم‌چون ژرار ژنت فرانسوي، اهميّتش بيش از پيش، آشکارتر شد. اين جستار با روش تحليل محتوا بر‌ آن است تا اهميّت و تأثيرات زمان ...  أكثر