تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20)

حمید احمدی؛ علی سلیمی؛ لادن فتحی

دوره 9، شماره 29 ، اسفند 1392، ، صفحه 125-148

چکیده
  چکیده: هدف از پژوهش پیش­رو، بررسی وضعیت کمی مقاله­های «مجله­ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی» به­منظور شناسایی رفتارهای استنادی و روابط هم­نویسندگی با استفاده از روش علم‌سنجی است. نتایج این پژوهش، نشان داد به­دلیل استنادنشدن به مقاله­های مجله، ضریب تأثیر مجله، بسیار پایین است. همچنین یافته­ها ...  بیشتر