طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
واكاوی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رمان "بريد الليل" از هدی بركات براساس نظریۀ جفری یانگ

طاهره جهانتاب؛ احمدرضا حيدريان شهری؛ بهار صديقی؛ سيدحسین سيدی

المجلد 18، العدد 64 ، ديسمبر 2022، ، الصفحة 221-244

المستخلص
  "برید اللیل"، رمان برگزیدۀ بوكر عربی، روایت پریشان‌حالی شخصیت‌های روان‌رنجوری است كه در كش و قوس جنگ‌های داخلی لبنان و مهاجرت‌های اجباری، درگیر روان‌پریشی‌های متعددی گردیده‌اند. بركات در این رمان به خوبی توانسته است بازخوردهای روانكاوانۀ افراد جامعه‌اش را با دقتی شگرف به تصویر بكشد. این نحوۀ پرداخت شخصیت‌ها، ضرورت انجام پژوهشی ...  أكثر