تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
بررسی تطبیقی تنوع واژگان در شیوۀ نگارش احمد حسن زیات، شوقی ضیف وحنا فاخوری بر اساس مقیاس جانسون

زينه عرفت پور؛ بهنوش اصغری

دوره 18، شماره 62 ، خرداد 1401، ، صفحه 51-72

چکیده
  پیشرفت­ها و نو آوری­های نقد جدید مرهون ارتباط با علم زبان­شناسی و تلاش­های دانشمندان حوزه ی زبان­شناسی در این راستاست. سبک­شناسی یکی از مظاهر مدرنیته در نقد جدید است که به ارزیابی دقیق متن از دو جهت یعنی زبان و ساختار می­پردازد. تنوّع واژگان یک ویژگی برای سبک به شمار­می­آید که با بررسی آن به میزان غنای زبانی و دایرۀ ...  بیشتر