طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
بررسی استعاره‌های بصری و چندوجهی در پوسترهای عربی اربعین حسینی بر اساس رویکرد شناختی فورس‌ویل

حسن اسماعيل زاده باوانی؛ علي صياداني؛ علی مصطفی نژاد

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، ، الصفحة 51-73

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.151887

المستخلص
  توسعۀ نظریۀ استعارۀ شناختی توسط لیکاف و جانسون، تحقیقات زیادی در مورد استعاره ایجاد کرد و توسط فورس‌ویل با پژوهش در مورد استعارۀ بصری و چندوجهی دنبال شد. این مطالعه در یک روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تناسب شیوۀ فورس‌ویل برای تحلیل پوسترهای عربی اربعین، بیان شباهت مبدا و مقصد در استعاره‌های چندوجهی، در جهت انتقال مفاهیم فرهنگی ...  أكثر

ادبي
يهودي‌سازي در سيستم آموزشي مدارس فلسطين اشغالي

حسن اسماعيل زاده؛ مجتبي رحماندوست؛ مختار مجاهد

المجلد 12، العدد 41 ، يونيو 1438، ، الصفحة 197-218

المستخلص
  رژيم صهيونيستي براي عادي‌سازي حضور خلق‌الساعة خود در اذهان مردم منطقه و به‌ويژه ساکنان اصلي سرزمين فلسطين، سعي در يهودي‌سازي نمادها و ماهيت آثار فلسطيني و عربي دارد و براي گنجاندن نرم سياست‌هاي خود در ذهن نسل نو اين سرزمين زيرکانه‌ترين شيوه يعني نفوذ در سيستم آموزشي را در کنار سياست ايجاد رعب و وحشت در پيش گرفته‌است. ازاين‌رو ...  أكثر