تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
دراسة أثر التغذیة الراجعة المباشرة وغیر المباشرة فی الأداء الکتابی لطلاب فرع اللغة العربیة فی مرحلة البکالوریوس

عباس زارعی؛ مریم جلائی؛ لیلا خوبیان بادی

دوره 13، شماره 42 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 175-194

چکیده
  تهدف الدراسة الحالیة إلی معالجة فاعلیة التغذیة الراجعة المباشرة وغیر المباشرة فی الأداء اللغوی الکتابی لدی طلاب فرع اللغة العربیة بالجامعات الإیرانیة. لإنجاز الدراسة، قمنا بتناول الأداء الکتابی لـ 27 طالباً من الطلاب الدارسین فی فرع اللغة العربیة وآدابها فی الفصل الثانی من العام الدراسی 1394 ـ 1393 هـ. ش فی مجموعتین، بطریقة شبه تجریبیة. ...  بیشتر