تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
انواع بینامتنیِ متن: بررسی موردی مقامات بدیع الزمان همدانی

شهریار نیازی؛ عبدالله حسینی

دوره 6، شماره 17 ، دی 1389

چکیده
  اهمیت بینامتنی در گسترش فضای متنی مقامات است که از طریق مراجع گوناگون و همبستگی روابط حضور و غیاب در داخل آن، تحقق می­یابد. از این رو فراخوانی متون سنتی،  به­ویژه شعر، خواننده را با شکل فرهنگی کامل زمان بدیع الزمان همدانی آشنا می­سازد، لذا به منظور کار آیی  بهتر قصیده وعمق تاثیر آن، بدیع  الزمان همدانی  تلاش می کند تا  ...  بیشتر