تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
شیوه نقد روان‌شناسی در آثار نقدی دکتر احسان عباس

ابوالحسن امین مقدسی؛ حسین تک‌تبار فیروزجائی

دوره 6، شماره 17 ، دی 1389

چکیده
  چنان که ادبیات، موضوع نقد قرار می‌گیرد خود نقد را نیز باید بررسی و ارزیابی کرد و درستی رویکردها و شیوه‌های آن را در میزان عقل و تجربه سنجید. نقد بدین معنا «نقد نقد» نامیده می شود و در حیطة نقد ادبی از ارزش قابل توجهی برخوردار است. شیوه تحلیل روان‌شناسی که به تفسیر روان انسان می‌پردازد به زمینه‌های مختلفی از جمله ادبیات ...  بیشتر