تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
سیر تحول شعر صوفی از آغاز تا ابن الفارض، شاعر حب الهی

محمود خورسندی؛ مهدی مسبوق

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 73-90

چکیده
  منظور از شعر صوفی اشعاری است که در طریقه متصوفه به تغزل و وصف شراب و جام باده ای می پردازد که ساقی بر آنان می گرداند. این شعرا در اشعار خود اصطلاحات و رموز خاص خود را داشتند. لذا می توان گفت منظومات صوفی در واقع نوعی شعر سمبلیک است که ظاهر آن غزل و باطن آن شور و شوق و غرق شدن در دریای بی کران حب الهی است. ظاهر الفاظ و معانیش تغزل به شراب و ...  بیشتر

تحلیل وجوه کاربردی «ما»

محمود خورسندی؛ معصومه سیّد

دوره 6، شماره 17 ، دی 1389

چکیده
  واژه «ما» در زبان عربی پرکاربرد است و همین امر زمینه اشتباه در تشخیص و التباس معانی درجملات می­گردد تا آنجا تمایز بین انواع آن کمک شایانی به یادگیری مناسب زبان عربی می­نماید. این واژه دوازده وجه کاربردی دارد که هفت نوع از آن اسم و پنج نوع دیگر حرف است ودر معنای فعل به کار نرفته است.  درک ویژگی­های صرفی، نحوی وبلاغی  و ...  بیشتر