تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
تحلیل وجوه کاربردی «ما»

محمود خورسندی؛ معصومه سیّد

دوره 6، شماره 17 ، دی 1389

چکیده
  واژه «ما» در زبان عربی پرکاربرد است و همین امر زمینه اشتباه در تشخیص و التباس معانی درجملات می­گردد تا آنجا تمایز بین انواع آن کمک شایانی به یادگیری مناسب زبان عربی می­نماید. این واژه دوازده وجه کاربردی دارد که هفت نوع از آن اسم و پنج نوع دیگر حرف است ودر معنای فعل به کار نرفته است.  درک ویژگی­های صرفی، نحوی وبلاغی  و ...  بیشتر