تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
نظریه ی ادبی دریافت در پرتو ادبیات تطبیقی

سید فضل الله میرقادری؛ حسین کیانی

دوره 7، شماره 18 ، اردیبهشت 1390

چکیده
  نودگرگونی‌های نیمة دوم قرن بیستم در آلمان، در عرصه­ی ادبیات­تطبیقی، آن را از پرداختن کامل به رابطة متن و مؤلف، بازداشت و به آن، رویکردی «خواننده­محور» داد. پیروان این نظریه، خواهان مشارکت فعّال بین متنی که آفریننده­متن، پدید آورده و برداشت خواننده، به عنوان پذیرنده و مصرف‌ کنند شدند، زیرا برداشت خواننده، به آن اعتبار ...  بیشتر

بررسی تطبیقی جلوه‌‌های عشق در شعر اقبال و شابّی

پیوند بالانی؛ سید فضل الله میرقادری

دوره 4، شماره 9 ، تیر 1387، ، صفحه 105-126

چکیده
  اقبال و شابّی دو شاعر توانای معاصر بودند که در شرایط مشابهی چون مستعمره بودن کشورهای هند و تونس، نوع تحصیلات، بهره‌گیری از موهبت اسلام و قرآن و تربیت در خانواده‌هایی معتقد و مذهبی، از نظر فکری بسیار به هم نزدیک شدند. بررسی تطبیقی اشعار این دو شاعر، نشان‌دهندة این است که عشق و علاقه‌ به دین و رسالت انسانی و وجدانی و مسلمانان ...  بیشتر