تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی

حسین کیانی؛ فاطمه علی نژاد چمازکتی

دوره 8، شماره 21 ، بهمن 1390، ، صفحه 103-138

چکیده
  بینا­متنی شیوه­ای از نقد متون است که ارتباط میان آثار ادبی را روشن می­سازد، بر اساس این نظریه، متن، نظامی بسته و مستقل نیست و هر متنی خواسته یا ناخواسته با متون دیگر، نوشته و خوانده می­شود؛ بنابراین متن­های ادبی بسته به خلاقیت ذهن نویسنده در عین تأثیرپذیری از متون پیشین با دگرگونی در آن­ها و هنجارشکنی و رویکردهای هنری تازه، ...  بیشتر

نظریه ی ادبی دریافت در پرتو ادبیات تطبیقی

سید فضل الله میرقادری؛ حسین کیانی

دوره 7، شماره 18 ، اردیبهشت 1390

چکیده
  نودگرگونی‌های نیمة دوم قرن بیستم در آلمان، در عرصه­ی ادبیات­تطبیقی، آن را از پرداختن کامل به رابطة متن و مؤلف، بازداشت و به آن، رویکردی «خواننده­محور» داد. پیروان این نظریه، خواهان مشارکت فعّال بین متنی که آفریننده­متن، پدید آورده و برداشت خواننده، به عنوان پذیرنده و مصرف‌ کنند شدند، زیرا برداشت خواننده، به آن اعتبار ...  بیشتر