تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
نقدی بر مباحث فرعی و عنوان های داخلی مقالات پژوهشی زبان ادبیات ایران و عرب

صادق عسکری

دوره 7، شماره 18 ، اردیبهشت 1390

چکیده
  نقد وبررسى مباحث فرعى وعناوین داخلى مقالات علمی _ پژوهشى وتعیین میزان تطابق عنوان‌هاى داخلى مقالات مذکور با یافته‌هاى علمى جدید، یکی از مهم‌ترین راه‌های رفع نواقص موجود وارتقای سطح علمی مقالات دانشگاهی است. مطالعه­ی بیش از 80 مقاله منتشره در مجلات علمی _ پژوهشی معتبر زبان وادبیات عربی، بیانگر آن است که رعایت ضوابط و معیارهاى ...  بیشتر