تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
روش مبرد در روایت و شرح شعر

شیما خیری فاهم

دوره 7، شماره 19 ، مرداد 1390

چکیده
  مبرد در کتاب خود (الکامل) به شعر اهمیت فراوانی می­دهد. روایت شعر و اسناد آن نزد او از اهمیت فراوانی برخورداراست. او بر این باور است که کاستی و فزونی و اختلاف در روایت­ شعر تأثیر فراوانی بر معنی آن دارد. نویسنده در کتاب خود به متون شعری، به ویژه تحلیل­های زبان ­شناختی آن توجه بیشتری دارد و تنها رویکردی زبان ­شناسانه به شعر نداشته ...  بیشتر