تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
رنگ‌های نمادین در اشعار صلاح عبدالصبور

محمد مهدی سمتی؛ نرجس طهماسبی نگهداری

دوره 7، شماره 20 ، آبان 1390

چکیده
  تنوع رنگ ها در عصر حاضر و آگاهی شاعران معاصر از این تنوع، ناشی از نگرش و بینش عمیق و هوشمندانه آنها به عناصر هستی  است. اگرچه به کارگیری رنگ­ها در ادبیات عربی قدیم، وجود داشته است، بیشتر انعکاسی مستقیم از رنگ­ها در زندگی واقعی بود. در ادبیات عربی معاصر، رنگ­ها نه تنها برای زیباسازی شعر، بلکه به عنوان ابزاری در راستای نمادپردازی ...  بیشتر