تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
بینامتنى دینى در ادبیات زنان کویت (بررسی موردی سعاد الصباح)

فاطمه ذوالقدر

دوره 6، شماره 16 ، مهر 1389، ، صفحه 13-32

چکیده
  ادبیات در کشور کویت نسبت به دیگر کشورهاى  عربى قدمت ودیرینه کمترى دارد وآنچنان که شایسته جایگاه والاى ادبیات می­باشد مورد توجه وبررسى قرار نگرفته است، به­ویژه شعر و ادبیات زنان کویتى. بحث حاضر ضمن اشاره اجمالى به  کتب ومقالاتى که درباره ى شاعر کویتى « سعاد الصباح »  نگاشته شده است، برخى از اشعار این شاعر بزرگ را از ...  بیشتر