تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
شیوه های روایی در آثار داستانی ابراهیم نصرالله

جواد اصغری

دوره 6، شماره 16 ، مهر 1389، ، صفحه 51-72

چکیده
  «ابراهیم نصرالله» یکی از داستان‌نویسان برجستة فلسطینی می­باشد که در کشورما ناشناخته است. آثار داستانی این نویسنده که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است، شامل ‌«طیور الحذر»، «طفلالممحاة»، «أعراس آمنة»، «مجرد 2 فقط» و  «حارس المدینة الضائعة» می‌باشد. ابراهیم نصرالله در این آثار داستانی، ...  بیشتر