تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
التذکرة الصغری" اثر ناشناخته ابن عراق

علیرضا باقر؛ نورمحمد علیبور خشاب

دوره 6، شماره 15 ، تیر 1389، ، صفحه 173-200

چکیده
  جمال الدین علی بن محمد بن علی بن عبد الرحمن کنانی، دمشقی، شافعی، معروف به ابن عراق، مولدش بیروت به سال907ه و متوفی 963 ه در همان محل است .درفقه و حدیث و قرائت و علوم بسیار دیگر از جمله حساب و تعیین اوقات و نقد شعر مهارت داشت. وی خطیبی برجسته و پیشوای مردم در مدینه بود. ابن عراق دارای تألیفات متعددی است که از جملة آنها  می توان "تنزیه الشریعة ...  بیشتر