تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
فرهنگنامه نویسی توصیفی در عربی و فارسی

سعید نجفی أسداللهی

دوره 5، شماره 13 ، بهمن 1388، ، صفحه 84-100

چکیده
  از جمله مفاخر ایرانیان در تهیه و تدوین فرهنگ لغت برای زبان قرآن یعنی زبان عربی است! و اساس این کار علمی یعنی «معجمة» یا فرهنگ نویسی از ابتدا بر روش توصیفی بنا نهاده شده بود، یعنی معنی و مفهوم لغات از نوع کاربرد آنها در زبان استخراج می‌شد و به همین علت  ام‍ّهات قوامیس یا معجمهای عربی همواره براساس شاهدهای گوناگون – مخصوصاً ...  بیشتر