تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
ساختار داستانی و موسیقایی در إرادة الحیاة

هومن ناظمیان

دوره 5، شماره 13 ، بهمن 1388، ، صفحه 154-176

چکیده
  دیدگاه­های منتقدانة شکل­گرایان روس، تحول شگرفی در خوانش ادبی پدید آورد، به گونه­ای که در تحلیل متن ادبی، خود متن به عنوان مجموعه ای یکپارچه و مستقل در کانون توجه قرار گرفت و عوامل بیرون از متن مانند پدیدآورنده، اوضاع اجتماعی- سیاسی و فرهنگی دورانی که متن در آن شکل گرفته،و... درجة دوم و فرعی تلقی شد.  بررسی ساختار داستانی و ساختار ...  بیشتر