تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی«شیء عن الموت» اثرعماد الدین خلیل

خلیل بروینی؛ صدیقه زود رنج؛ کبری روشنفکر

دوره 5، شماره 11 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 91-114

چکیده
  ادبیات اسلامی،از جمله نمایشنامه اسلامی، تعبیری زیبا و هنرمندانه از نگرش همه جانبه اسلام به هستی و انسان است. «عماد الدین خلیل» اندیشمندوادیب عراقی(متولد 1939) از نظریه پردازان و پیشگامان ادب و نمایشنامه نویسی اسلامی است. آثار وی در زمینه تاریخ، اندیشه و ادب اسلامی، متاثر از  عقیده و نگرش  اسلامی اوست. نمایشنامه «شی ء عن ...  بیشتر