تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
وجوه مشترک اندیشه و حواس از دیدگاه مولانا و شاعران عربی سرای

مهدی ممتحن

دوره 5، شماره 11 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 155-170

چکیده
  مثنوی نظمی است که دو مصراع هر بیت آن هم قافیه، است. سابقة این قالب به اشعار رودکی برمی‌گردد. در قرن هفتم به عنوان یک اسم خاص بر مثنوی معنوی مولوی اطلاق می‌شده است. مثنوی معنوی در شش دفتر به تشویق حسام الدین چلپی سروده شده است، وشامل مطالب متنوعی است: خداشناسی، هستی و نیستی، عقل و فهم و تدبیر، حس شناسی ظاهری و باطنی دربارۀ حواس ظاهری ...  بیشتر