تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
فرایند فهم متن در پرتو آرای دانشمندان نحوی وبلاغی ( سیبویه و عبدالقاهر جرجانی)

حمیدرضا میرحاجی

دوره 4، شماره 10 ، آبان 1387، ، صفحه 57-76

چکیده
  موضوع دریافت معنای متن از دغدغه­های همیشگی انسان بوده است. مسلمانان نیز از همان سال­های آغازین نزول وحی، این موضوع را سرلوحه فعالیت­های علمی خود قرار داده­اند. همزمان با گسترش مباحث هرمنوتیک، موضوعاتی وارد مباحث فهم متن و معنی شناسی شد که چالش­های بسیاری را در محافل فکری ایجاد کرد. مسائلی از قبیل تعین و یا عدم تعین معنی، نقش ...  بیشتر