تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
«تداخل» و تاثیر آن در نگارش عربی دانشجویانِ فارسی زبان

نرگس گنجی؛ مریم جلائی پیکانی

دوره 4، شماره 10 ، آبان 1387، ، صفحه 77-100

چکیده
  تداخل زبان مادری، از برجسته ترین عوامل مؤثر در پیدایش خطاهای زبانی، در یادگیری زبان خارجی است. در مقاله­ی حاضر که حاصل پژوهشی به روش تحلیلی ـ توصیفی بوده ، تأثیر تداخل منفی زبان فارسی در نگارش دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی، بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 65 دانشجوی نیمسال هفتم دانشگاه­های اصفهان و کاشان بود که به ...  بیشتر