تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
ابن زریق و قصیده فراقیه

حجت رسولی؛ احمد امیدعلی

دوره 4، شماره 10 ، آبان 1387، ، صفحه 101-120

چکیده
  ابن رزیق شاعری بغدادی و زاده کرخ - یکی از شهرهای بغداد-  است. دوران زندگی این شاعر مصادف با دوره سوم عباسی است وشهرت واهمیت این شاعر مرهون قصیده عینیه وی است که در بین ادباء به فراقیه مشهور است. در مورد سبب سرودن این قصیده حکایاتی ذکر شده است که به اسطوره شبیه است؛ از جمله گفته‌اند که وی به سبب فقرمجبور شد همسرش راترک کند وبه قصد رسیدن ...  بیشتر