تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
اندیشه فارسی و فرهنگ اسلامی درپرتو نهضت ترجمه

حسین یوسفی (آملی)؛ عبدالکریم أهوازی

دوره 3، شماره 8 ، آذر 1386، ، صفحه 1-26

چکیده
  تحقیق حاضر اهمیت ترجمه و نهضت عظیم ترجمه طی دوره‌های گذشته اسلامی و نیز نقش بزرگ این نهضت در تعامل و تبادل فرهنگی آن دوران را باز می‌نمایاند. این تحقیق به ویژه کاوشی در خصوص تأثیر اندیشه فارسی در فرهنگ اسلامی از طریق آثار فارسی ترجمه شده به عربی و همچنین نقش خود ایرانیان در زمینه‌های مختلف سیاسی، دینی و ادبی است. آنگاه در این ...  بیشتر