تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
تنوع شیوه‌ها در گفتمان ادبی اسلامی

محمد حسن معصومی

دوره 9، شماره 27 ، آبان 1392، ، صفحه 17-41

چکیده
  گفتمان ادبی اسلام به­عنوان یک ساختار معنایی متکامل، شیوه­های بیانی گوناگونی را برای فرستادن پیام خود و نشاندن آن در جان گیرنده بر می­گزیند. خاستگاه چنین شگردی این عقیده است که ساختار روانی آدمیان با یکدیگر متفاوت است و همین امر، آفریننده­ی اثر ادبی را بر آن می­دارد تا برای راهیابی به ژرفای جان مخاطبان به شیوه­های گوناگونی ...  بیشتر