تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
ادبی
تقییم حالة التعالیم الجامعیة لتعزیز ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها ترکیزاً علی المحتوی التعلیمی وطرق التدریس

مصطفی جوانرودی؛ نسیم شریفی؛ ehsan rostami

دوره 14، شماره 47 ، شهریور 1397، ، صفحه 117-136

چکیده
  تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق التعلیم الجامعی لتعزیز الریادة بین طلبة الدراسات العلیا فی فرع اللغة العربیة وآدابها بمحافظة کرمانشاه، فی سنة 1395-1394 هـ.ش. یرکّز هذا البحث علی 138 طالباً فی مرحلة الماجستیر و 42 طالباً فی مرحلة الدکتوراه، و تم اختیار 140، وفقاً لجدول مورغان، عن طریق أخذ عینات عشوائیة. والبحث یسیر إلی هدف تطبیقی وکان منهجه وصفی ...  بیشتر